Koronawirus

Z komunikatu Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dnia 11.03.2020 r.

Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny; rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki. Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań: dziennik elektroniczny; strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej; mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Konkurs plastyczny „Mój miś”

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie ogłosiła z okazji Dnia Pluszowego Misia konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III pt.: „Mój miś”.  Klasy I otrzymały kolorowankę misia, którą należało dowolnie wykończyć, wykorzystując różne techniki plastyczne, natomiast klasy II miały za zadanie wykonać  zakładkę do książki z motywem misia. Klasy III wykonywały kartkę z życzeniami dla misia. Prace, wykonane  dowolną techniką, można było składać do 25 listopada. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Wpłynęło wiele ciekawych
i różnorodnych prac. Komisja obradowała w składzie: p. Katarzyna Różycka, p. Elżbieta Kańczewska, p. Emilia Michalska.

Wyniki konkursu:

 Klasy I

I miejsce – Szymon Boćkowski  1a

II miejsce – Aleksandra Berent  !a

III miejsce – Julia Ogrodowczyk  1b

Jakub Zieliński 1c

 Wyróżnienia

Lena Przybyszewska 1a

Zuzanna Angowska 1a

Antonina Tessar 1b

Gabriel Kaszuba 1b

Jakub Rojewski 1c

Maria Borkowska 1c

Juliusz Kieda 1c

Klasy II

I miejsce – Julia Nyga 2a

II miejsce – Julia Korwiel 2b

III miejsce – Lena Dobies 2b

Wyróżnienia

Jakub Grącki 2a

Lena Zielińska 2a

Sebastian Fabiszewski 2a

Klasy III

I miejsce – Igor Ługiewicz 3b

II miejsce – Anna Górzyńska 3a

III miejsce – Berenika Idzikowska 3b

Wyróżnienia

Marika Witkowska 3a

Łukasz Stryjek 3a

Aleksander Duszyński 3a

Wszystkim serdecznie gratulujemy

Slajd1Slajd2Slajd3Slajd4Slajd5Slajd6Slajd7