O nas

Blog Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie

Budynek SP nr 1 został wybudowany w 1911 roku dla potrzeb szkoły niemieckiej. W tym budynku mieściła się pierwsza polska szkoła w wolnym Działdowie.
Biblioteka szkolna została zorganizowana w 1924 roku. Na początku 1925 roku liczyła 41 woluminów. Przez wiele lat biblioteka służyła uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły. W 2004 roku SP nr 1 zakończyła swą działalność, zbiory biblioteczne przejęło gimnazjum, które powstało na podwalinach zlikwidowanej szkoły podstawowej. W roku 2017 ponownie szkoła stała się szkoła podstawową.
Obecnie biblioteka gromadzi:
– książki (około 15 tysięcy woluminów)
– dokumenty piśmienne
– prace uczniów
– dokumenty audiowizualne
– czasopisma

Biblioteka posiada najliczniejszy zbiór w Działdowie pozycji książkowych z II połowy XIX wieku oraz I połowy XX wieku (ponad 200 woluminów).
Biblioteka oferuje swoim uczniom i nauczycielom szeroki wachlarz usług. Od tradycyjnych czynności jakimi są wypożyczenia i praca z czytelnikiem do wszelkich czynności związanych z pracą centrum multimedialnego. Od 2005 roku biblioteka przekształciła się w centrum informacji multimedialnej, które zostało utworzone w ramach projektu współfinansowanego przez UE.
Biblioteka posiada exlibris zaprojektowany przez uczniów gimnazjum.

W kalendarzu roku szkolnego biblioteka organizuje szereg imprez:
1. Spotkania z twórcą regionalnym. Spotkania te odbywają się od 1998 roku. Gościliśmy: K. Tabaczkę, B. Stachowiak, H.J. Wiśniewską, F. Skibickiego, R. Samoraj, A. Walaska,
B. Kuźniewskiego.
2. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Biblioteka w 2003 roku włączyła się w realizację tej kampanii. Uczniowie gimnazjum czytają dzieciom książki w działdowskich przedszkolach. W ramach tego projektu biblioteka także wzięła udział w akcji „Książkowy Maraton Fundatorów: 1 firma – 1 książka”.
3. Międzynarodowy Miesiąc  Bibliotek Szkolnych. Od 2003 roku biblioteka odchodzi MMBS. Z tej okazji organizowane są różne imprezy np. audycje, przedstawienia, konkursy, wystawy.
4. Biblioteka uczestniczy w programach Interklasy i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Organizowane są młodzieżowe wybory „Młodzi głosują”. Biblioteka przyłączyła się do działań Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa w Internecie i organizuje z tej okazji obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
5. Tydzień Bibliotek”. W maju każdego roku, z tej okazji biblioteka organizuje spotkania, konkursy, wystawy, przedstawienia, akcje charytatywne.
6. Forum Działdowskich Bibliotekarzy – biblioteka organizuje i uczestniczy w spotkaniach forum skupiającego bibliotekarzy z terenu miasta.
7. Przy bibliotece działał od 2001 do 2017 roku Klub Młodego Europejczyka. Wspierał on imprezy europejskie organizowane w szkole. Miedzy innymi organizowany jest Tydzień Europejski (organizował Wielki Konkurs Europejski dla klas II, „Wycieczka Moich Marzeń” dla klas III, wystawy, lekcje z edukacji regionalnej).
8. Koło biblioteczne – przy bibliotece działa koło skupiające młodzież naszej szkoły oraz Dyskusyjny Klub Książki